Základní pravidla, jak postupovat při výběru domovní ČOV

Ještě poměrně nedávno moderní výdobytek, dnes spíše standard. Domovní čistírny odpadních vod jsou oproti jímkám mnohem efektivnější a nákladově přijatelnější. Jenomže s rostoucí poptávkou přirozeně přibývají položky v nabídce – a stejně jako v případě jiných zařízení by proto zájemce neměl koukat pouze na pořizovací cenu. Která kritéria byste měli brát při hledání ideální ČOV v úvahu?

Specifikace místa

Při výběru domovní ČOV je v první řadě důležité definovat místo, kde (a jak často) se bude využívat. Půjde o rodinný dům, který trvale obývá průměrně velká rodina, anebo třeba o menší penzion? Jednotlivá místa kladou na řešení odpadních vod jiné požadavky – a například pro rekreační a jiné nepravidelně obývané objekty je obvykle lepší volbou septik s filtrem.

Počet uživatelů

Velkou chybou by bylo domovní čistírnu odpadních vod poddimenzovat. Menší zařízení může být levnější, ale pravděpodobně nebude stíhat rozklad dostatečně rychle. Provoz takto poddimenzované ČOV bude pravděpodobně provázet nepříjemný odér – a v horším případě se nadměrné zatížení zařízení projeví výrazným zkrácením životnosti.

Způsob vypouštění přečištění odpadní vody

Co s odpadní vodou, která po přečištění nemůže zůstat v ČOV? Opět se nabízí několik možností: můžete ji nechat zasakovat do podzemních vod, vypouštět do vod povrchových (řeka, potok), ale také do jednotné kanalizace nezakončené centrální čističkou, případně ji akumulovat v nádrži pro budoucí využití.

Přečtěte si:  Není plot jako plot

Pokud se vodu rozhodnete vypouštět do zahrady, neobejdete se bez hydrometeorologického posudku, který projekt prodraží o pár tisíc korun. Zároveň se nevyhnete investici do kvalitnější ČOV, což se již na vstupních nákladech projeví o něco citelněji.

Spoustu dalších užitečných informací (nejen) o výběru domovní čističky odpadních vod najdete na blogu projekční kanceláře ZAKRA.

Přidej komentář

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search