Jak začít s jógou? Jaké druhy jógy známe?

Nejbližší překlad slova jógy (jho) je sjednocení. Je to tedy prostředek ke sjednocení individuálního „Já“ s univerzálním bytím. V této sekci se budeme zabývat různými aspekty jógy. Jóga pochází ze starobylé Indie, kde tehdejší mudrci hledali způsob, jak nejlépe dosáhnout duchovního uskutečnění. Staří mudrci si byli vědomi lidské různorodosti, a tak vzniklo mnoho cest. Zajímavé však je, že všechny cesty nakonec vedou ke stejnému cíli.

K základním čtyřem cestám jógy patří: džňána, bhakti, karma a rádža. V dnešní době však existuje mnoho dalších různých stylů jógy, které se v mnohém odlišují a zároveň jsou si v mnohém podobné. Jóga však vede k jednotě a my se tedy na našich stránkách nebude zabývat tím, čím je nějaký styl lepší nebo horší, ale budeme se zaměřovat na to, co nám každý styl může přinést dobrého a učinit nás na tomto světě šťastnějšími.

Woman Adult Yoga Zen Meditate - psychconsultants / Pixabay

Jak začít s jógou? Jaká druhy jógy máme?

Džňána jóga

Tato cesta je vhodná pro lidi se skvělým intelektem. Lidé na této cestě mohou dojít opravdové moudrosti, která se nad nikým nepovyšuje. Číhá tu však velké nebezpečí, které především spočívá v domýšlivosti. Mnoho znalostí vytváří u některých lidí pocit, že jsou něčím více, a už toto je v rozporu s podstatou jógy. Proto je velmi důležité na této cestě zůstat pokorný a neupadnout do pocitu nadřazenosti. Je to cesta vhodná pro filozofy, vědce a lidi přemýšlivé.

Bhakti jóga

Tato cesta je vhodná pro lidi milující a soucitné. Je to cesta bezpodmínečné a všezahrnující lásky. Člověk na této cestě vidí „Božskou lásku“ ve všem a v každém. Je to vhodná cesta především pro ty, kteří mají bohatý emocionální život. Je však důležité se vyhnout citové závislosti a iluzí. Láska by měla být spojená s moudrostí a neměla by vytvářet závislost. Je to vhodná cesta pro umělce, sociální pracovníky a filantropy.

Přečtěte si:  Jak zamrazit hlívu

Karma jóga

Toto je cesta činu. Je to vhodná cesta pro lidi, kteří rádi pracují a žijí svou moudrost skrze své činy. Jejím jádrem je myšlenka, že vše, co konáme, nekonáme pro sebe, ale pro druhé. Naše činy musejí být nesobecké a být k užitku druhým. Nebezpečí této cesty je nesprávná volba zaměstnání nebo workholismus. Práce by měla těšit i ty, kteří jí vykonávají. Proto by to měla být práce, která dává smysl a nikomu neškodí. Tedy ani nám samým. Je to cesta příčiny a následku. Vše, co děláme, má určitý následek. Je tedy velmi důležité vnímat, co děláme a v jakém rozpoložení se u toho cítíme.

Rádža jóga

Říká se jí „královská cesta“, neboť se hojně opírá o znalosti a zkušenosti. Jde o sjednocení těla, mysli a duše postupy, které zvyšují součinnost mysli a těla. Skládá se z osmi stupňů, které jsou vzájemně propojené. Díky této cestě dochází k rychlému duchovnímu rozvoji a jednoduššímu pochopení všech dalších cest.

Jóga má blahodárný vliv na náš život i život našich bližních. Je to cesta, která vede dovnitř nás samých a odhaluje nám pravdu o životě. Tím se blížíme uskutečnění. To jakou cestu zvolíte je jen na Vás, ale díky józe můžete svou cestu příjemným a hodnotným způsobem urychlit. Vyžaduje však bdělost, disciplínu a upřímné srdce.

Přidej komentář

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search