Jak poznat nemoc z povolání?

Za nemoc z povolání je označována taková nemoc, která vznikla nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, přičemž ale musela vzniknout za podmínek, které jsou uvedeny v seznamu nemocí z povolání. O nemoci z povolání lze mluvit v případě, kdy se jedná o chorobnou změnu stavu zdraví, jež souvisí s výkonem práce a jednoznačně a prokazatelně je tato nemoc příčinou povolání.

Je třeba si ale uvědomit, že ne každá nemoc, která se projeví v souvislosti s výkonem zaměstnání, může být považována a uznána za nemoc z povolání. K tomu, aby mohla být uznána nemoc z povolání, musí být splněny následující tři podmínky:

Nemoc musí být uvedena v seznamu nemocí z povolání

  • Pokud se v tomto seznamu nenachází, nemůže být uznána a nelze požadovat nároky na odškodnění.
  • Nemoc musí mít určitý stupeň závažnosti a navíc musí být prokazatelné, že poškozená osoba pracovala v prostředí a podmínkách, které evidentně onemocnění zapříčinily.
  • Musí být splněny podmínky, za kterých nemoc z povolání vzniká.

Nemoci z povolání posuzují a uznávají subjekty v oboru pracovní lékařství, kteří získali povolení od ministerstva zdravotnictví k poskytování pracovně lékařských služeb v rozsahu diagnostické, dispenzární a posudkové péče. Seznam subjektů je uveden na stránkách ministerstva zdravotnictví.

Přečtěte si:  Jak se připravit na stěhování

Seznam nemocí z povolání je uveden v příloze nařízení vlády č. 290/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Seznam je rozdělen do šesti kapitol:

  • Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami.
  • Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory.
  • Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice.
  • Nemoci z povolání kožní.
  • Nemoci z povolání přenosné a parazitární.
  • Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli.

Každá kapitola detailně uvádí seznam všech nemocí vztahující se k danému působení rizikových faktorů a typů povolání.

Kde najít pomoc?

Pokud má daná osoba podezření na nemoc z povolání a neví si rady, na koho se přesně obrátit a posoudit své nároky na případné odškodnění, může bezplatně kontaktovat Spolek na ochranu práv poškozených, který mu ochotně poradí a zprostředkuje kontakty na odborné instituce pracovního lékařství. Spolek též může zpracovat a uplatnit veškeré nároky, které zaměstnanci ze zákona náleží v případě nemoci z povolání, u zaměstnavatele.

Worker Builder Tool Construction  - Ernestovdp / Pixabay

Ernestovdp / Pixabay

Přidej komentář

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search